กัลปพฤกษ์ (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

กัลปพฤกษ์ อาจหมายถึง