กอทิก

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก กอธิก)

กอทิก (อังกฤษ: Gothic) ตามศัพท์หมายถึง เกี่ยวกับชาวกอท (Goth) อาจหมายถึง