กองกำลังป้องกันสหภาพ (แอฟริกาใต้)

แม่แบบ:ประวัติศาสตร์การทหารของแอฟริกาใต้

กองกำลังป้องกันสหภาพ
'Union Defence Force (UDF)
ธงประจำกองกำลังป้องกันสหภาพ
ก่อตั้ง1 กรกฎาคม พ.ศ. 2455
ยุบเลิกพ.ศ. 2500
เหล่ากองทัพบก

กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ

ตำรวจ
กองบัญชาการพริทอเรีย, ทรานส์วาล,
บทความที่เกี่ยวข้อง
ประวัติสงครามโลกครั้งที่ 1
Rand Rebellion
สงครามโลกครั้งที่ 2
การปิดกั้นเบอร์ลิน
สงครามเกาหลี
ยศยศทหารแอฟริกาใต้

กองกำลังป้องกันสหภาพ เป็นกำลังทหารของสหภาพแอฟริกาใต้ตั้งแต่ ค.ศ. 1912 ถึง 1957 ก่อนจัดระเบียบใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็นกองกำลังป้องกันแอฟริกาใต้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

แม่แบบ:SouthAfrica-mil-stub แม่แบบ:Mil-unit-stub