ยศทหารแอฟริกาใต้

ตารางข้างล่างต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับยศทหาร และ กำลังกึ่งทหารของกองทัพแอฟริกาใต้ ในห้วงเวลาต่างๆ โครงสร้างชั้นยศได้รับแบบธรรมเนียมมาจากกองทัพบกสหราชอาณาจักร.

สัญญาบัตรแก้ไข

กองทัพบกแก้ไข

ชั้นยศ นายพล (นายธง) Generaal นายพัน Kommandeur นายร้อย Luitenant นักเรียนนายร้อย
Equivalent
NATO code
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
 
ค.ศ. 1961-1994
(การถือผิว)
ไม่มีการแต่งตั้ง
                     
ภาษาแอฟริคานส์ Generaal Luitenant generaal Generaal-majoor Brigadier Kolonel Kommandant Majoor Kaptein Luitenant Tweede luitenant Kandidaat offisier
 
ค.ศ. 1994-2002
[[ไฟล์:|50px]] [[ไฟล์:|50px]] [[ไฟล์:|50px]] [[ไฟล์:|50px]] [[ไฟล์:|50px]] [[ไฟล์:|50px]] [[ไฟล์:|50px]] [[ไฟล์:|50px]] [[ไฟล์:|50px]] [[ไฟล์:|50px]] [[ไฟล์:|50px]]
 
ตั้งแต่ ค.ศ. 2002
                     
คำแปล จอมพล พลเอก พลโท พลตรี พลจัตวา พันเอก พันโท พันตรี ร้อยเอก ร้อยโท ร้อยตรี นักเรียนนายร้อย

กองทัพเรือแก้ไข

ชั้นยศ นายพล (นายธง)Admiraal นายเรือ Kommandeur นายเรือ Luitenant นักเรียนนายร้อย
Equivalent
NATO code
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
ค.ศ. 1994-2002
(อินทรธนู)
ไม่มีการแต่งตั้ง
50px 50px 50px 50px 50px 50px 50px 50px 50px 50px  
ค.ศ. 1994-2002
(แถบแขน)
50px 50px 50px 50px 50px 50px 50px 50px 50px 50px
ภาษาแอฟริคานส์ Admiraal Viseadmiraal Skout-Admiraal Skout-Admiraal JR Kaptien Kommandeur Luitenant-Kommandeur Luitenant Onderluitenant Vaandrig Kandidaat offisier
ตั้งแต่ ค.ศ. 2002
คำแปล จอมพลเรือ พลเรือเอก พลเรือโท พลเรือตรี พลเรือจัตวา นาวาเอก นาวาโท นาวาตรี เรือเอก เรือโท เรือตรี นักเรียนทำการนายเรือ

กองทัพอากาศแก้ไข

ชั้นยศ นายพล (นายธง) Generaal นายพัน Kommandeur นายร้อย Luitenant นักเรียนนายร้อย
Equivalent
NATO code
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
 
ตั้งแต่ ค.ศ. 2002
ไม่มีการแต่งตั้ง
                     
ภาษาแอฟริคานส์ Generaal Luitenant generaal Generaal-majoor Brigadier Kolonel Kommandant Majoor Kaptein Luitenant Tweede luitenant Kandidaat offisier
คำแปล จอมพลอากาศ พลอากาศเอก พลอากาศโท พลอากาศตรี พลอากาศจัตวา นาวาอากาศเอก นาวาอากาศโท นาวาอากาศตรี เรืออากาศเอก เรืออากาศโท เรืออากาศตรี นักเรียนนายเรืออากาศ

ตำรวจแก้ไข

ชั้นยศ นายพล (นายธง) Generaal นายพัน Kommandeur นายร้อย Luitenant นักเรียนนายร้อย
Equivalent
NATO code
OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 OF-D
 
ค.ศ. 1961-1995
(การถือผิว)
ไม่มีการแต่งตั้ง
 
ค.ศ. 1995-2002
 
ค.ศ. 2002-2010
 
ตั้งแต่ ค.ศ. 2010
                 
ภาษาแอฟริคานส์ Generaal
Luitenant generaal Generaal-majoor Brigadier Kolonel Kommandant Majoor Kaptein Luitenant Tweede luitenant Kandidaat offisier
คำแปล พลตำรวจเอก
(ผู้บัญชาการตำรวจ)
พลตำรวจโท
(รักษาการณ์ผู้บัญชาการตำรวจ)
พลตำรวจตรี พลตำรวจจัตวา พันตำรวจเอก พันตำรวจโท พันตำรวจตรี ร้อยตำรวจเอก ร้อยตำรวจโท ร้อยตำรวจตรี นักเรียนนายร้อยตำรวจ

พยาบาลเซนต์จอห์นแก้ไข

ประทวนแก้ไข

กองทัพบกแก้ไข

Equivalent
NATO code
OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
 
ค.ศ. 1961-1994
(การถือผิว)
[[ไฟล์:|50px]]       ไม่มีการแต่งตั้ง     ไม่มีการแต่งตั้ง
 
ค.ศ. 1994-2002
[[ไฟล์:|50px]]
 
ตั้งแต่ ค.ศ. 2002
     
ภาษาแอฟริคานส์ Sersant-Majoor van die Leer Adjudant-Offisier I Adjudant-Offisier II Staf-Sersant Sersant Korporal Onderkorporal
คำแปล จ่าสิบเอก (พิเศษ) (พันจ่า/นายดาบ) จ่าสิบเอก จ่าสิบโท จ่าสิบตรี สิบเอก สิบโท สิบตรี พลทหาร


กองทัพเรือแก้ไข

Equivalent
NATO code
OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
ค.ศ. 1994-2002 ไม่มีการแต่งตั้ง ไม่มีการแต่งตั้ง
ตั้งแต่ ค.ศ. 2002             ไม่มีการแต่งตั้ง
ภาษาแอฟริคานส์ Sersant-Majoor van die Leer Adjudant-Offisier I Adjudant-Offisier II Eerste Bootsman Bootsman Baasseman Bevare Seeman
คำแปล พันจ่าเอก พันจ่าโท พันจ่าตรี จ่าเอก จ่าโท จ่าตรี พลทหาร

กองทัพอากาศแก้ไข

Equivalent
NATO code
OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
 
ค.ศ. 1961-1994
(การถือผิว)
 
ค.ศ. 1994-2002
ไม่มีการแต่งตั้ง ไม่มีการแต่งตั้ง
 
ตั้งแต่ ค.ศ. 2002
           
ภาษาแอฟริคานส์ Adjudant-Offisier I Adjudant-Offisier II Vlug-Sersant Sersant Korporal Onderkorporal
คำแปล พันจ่าอากาศเอก พันจ่าอากาศโท พันจ่าอากาศตรี จ่าอากาศเอก จ่าอากาศโท จ่าอากาศตรี พลทหาร

ตำรวจแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

เชิงอรรถแก้ไข

บรรณานุกรมแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข