กลุ่มอาการพานายิโอโทโพลอส

กลุ่มอาการพานายิโอโทโพลอส (อังกฤษ: Panayiotopoulos syndrome) เป็นกลุ่มโรคลมชักแบบไม่มีสาเหตุที่พบได้บ่อยในเด็กโรคหนึ่ง ผู้ป่วยมักไม่มีอาการระบบอื่น แต่มีเฉพาะอาการชักหรือชักต่อเนื่องของระบบประสาทอัตโนมัติ มีลักษณะเฉพาะคือผู้ป่วยจะมีอาการชัก ส่วนใหญ่จะชักต่อเนื่องเป็นเวลานาน มีอาการของระบบประสาทอัตโนมัติเด่น และมีผลตรวจคลื่นสมอง (EEG) พบว่ามี shifting foci หรือ multiple foci และมักมี occipital predominance