นักร้อง คือบุคคลที่ขายเสียงและขายบริการเสียง และร้องเพลงเป็นอาชีพ นักร้องมีหลากหลายแบบ ตามแนวเพลง นักร้องที่ดีจะมีเสียงที่ไพเราะเป็นจุดดึงดูดให้ผู้ฟังเพลงได้เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลง ซึ่งประเภทของเพลง ทำให้แยกประเภทของนักร้องได้ เช่น อคูสติก ป๊อป ร็อค แจ๊ส เบส เป็นต้น และยังมีดนตรีท้องถิ่นเช่น ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน เป็นต้น

นักร้องขณะร้องเพลง