กระโจมกลางวัน

กระโจมกลางวัน คือ สิ่งก่อสร้างที่ไม่ได้ติดตั้งไฟสัญญาณ ใช้เป็นเครื่องหมายทางเรือในเวลากลางวัน มีรูปแบบเหมือน ประภาคาร แต่ไม่มีระบบไฟตะเกียง ใช้การทาสีคาดเป็นแถบสีเพื่อให้มองเห็นได้ง่ายอ้างอิงแก้ไข

ศัพท์ทหารเรือ กระโจมกลางวัน