กระทรวงในประเทศฝรั่งเศส

กระทรวงในประเทศฝรั่งเศส (Ministères français) เป็นส่วนหนึ่งของระบบการปกครองของประเทศฝรั่งเศส

ประเทศฝรั่งเศส
Armoiries république française.svg

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ:
ระบบการปกครองของ
ประเทศฝรั่งเศสรายชื่อกระทรวงในปัจจุบันแก้ไข

กระทรวงสำคัญ (Ministère)แก้ไข

กระทรวงย่อย (Ministère délégué)แก้ไข

กระทรวงย่อย จะเป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในกำกับของกระทรวงหลัก ที่กำกับดูแลโดยรัฐมนตรีในตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการ หรือ Ministre délégué โดยมักจะเป็นกระทรวง หรือหน่วยงานที่มีความสำคัญรองลงมาจากกระทรวงหลัก