กระดูกขา

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

กระดูกขา (อังกฤษ: Leg bones) ประกอบด้วยกระดูก 8 ชิ้น (ข้างละ 4 ชิ้น) อาจหมายถึง