บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

กรอบรูปภาพ (อังกฤษ: picture frame) เป็นตัวยึดขอบผลิตด้วยไม้ เหล็ก พลาสติก หรือวัสดุอื่น ซึ่งทําให้รูปภาพตึงและแข็งแรง[1] มักใช้เป็นเครื่องตกแต่งภายในห้อง

กรอบรูปภาพทำจากไม้

อ้างอิงแก้ไข

  1. Dictionary.com Unabridged. Retrieved July 15, 2014, from Dictionary.com website: http://dictionary.reference.com/browse/