กรวด เป็นหินประเภทหินตะกอนซึ่งถูกกระแสน้ำพัดพาไปอยู่รวมกัน เนื่องจากการเสียดสีกันทำให้ผิวมีความเรียบมน ลื่น มี 2 ประเภท คือกรวดแม่น้ำ และกรวดทะเล

กรวด

ประโยชน์ของกรวด แก้

  • ใช้ผสมคอนกรีตแทนหินในการก่อสร้าง และใช้ทำถนน
  • ใช้ทำผิวกรวดล้าง เป็นผิวตกแต่งในงานสถาปัตยกรรม
  • ใช้เป็นวัสดุกรองในงานกรองน้ำ
  • ใช้ประดับตกแต่งสวนในงานภูมิสถาปัตยกรรม
  • ใช้ประดับตกแต่งในตู้ปลาสวยงาม