กองบัญชาการปฏิบัติงานเพื่อฟื้นฟูความมั่นคงหรือกฎระเบียบ (อินโดนีเซีย: Komando pemulihan keamanan dan ketertiban) หรือ กปกัมติบ (KOPKAMTIB) เป็นกองบัญชาการทหารในอินโดนีเซีย ตั้งขึ้นโดยซูฮาร์โตเมื่อ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2508 เพื่อกำจัดฝ่ายตรงข้ามที่ก่อการรัฐประหารเมื่อ 10 วันก่อนหน้านี้ ความล้มเหลวของรัฐประหารครั้งนั้น เป็นผลให้ประธานาธิบดีซูการ์โนต้องยอมให้ซูฮาร์โตเป็นหัวหน้าหน่วยงานเพื่อความมั่นคงในกองทัพและได้เป็นผู้บัญชาการทหารบกในวันที่ 16 ตุลาคม จากนั้น ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508 ซูการ์โนประกาศให้กปกัมติบอยู่ภายใต้การควบคุมของซูฮาร์โต

การเข้ามามีบทบาทของซูฮาร์โตได้ทำให้ภารกิจเดิมของกปกัมติบคือการสืบหาและกำจัดผู้สนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียที่คาดว่าอยู่เบื้องหลังรัฐประหารกลายเป็นเครื่องมือในยุคระเบียบใหม่ของซูฮาร์โต เพื่อปราบปรามฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง และควบคุมการเลือกตั้งตั้งแต่ พ.ศ. 2514 กองบัญชาการนี้ถูกยกเลิกไปเมื่อ 5 กันยายน พ.ศ. 2531 โดยจัดตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นแทนคือบาโกร์ซตานัซ

บาโกร์ซตานัซแก้ไข

บาโกร์ซตานัซ (BAKORSTANAS) เป็นคำย่อในภาษาอินโดนีเซีย หมายถึง หน่วยประสานงานเพื่อส่งเสริมเสรีภาพแห่งชาติ ตั้งขึ้นตามคำสั่งประธานาธิบดีเมื่อ 5 กันยายน พ.ศ. 2531 โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดในขณะนั้นคือ พลเอก ตรี ซูตริซโน เป็นผู้บัญชาการ โดยมีประธานาธิบดีซูฮาร์โตอยู่เบื้องหลัง องค์กรนี้ถูกตั้งขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการลดทอนอำนาจของพลเอก เอ็ล.เบ. มูร์ดานี ซึ่งมีข้อขัดแย้งกับซูฮาร์โต มูร์ดานีถูกปลดออกจากตำแหน่งทางทหารใน พ.ศ. 2531 แต่ยังเป็นหัวหน้ากปกัมติบที่มีอำนาจมาตั้งแต่ พ.ศ. 2509 ซูฮาร์โตจึงยุบเลิกกปกัมติบและตั้งบาโกร์ซตานัซขึ้นมาแทน องค์กรนี้หมดอำนาจโดยพฤตินัยเมื่อประธานาธิบดีซูฮาร์โตลาออก แต่ถูกยุบอย่างเป็นทางการโดยประธานาธิบดีอับดูร์ระฮ์มัน วาฮิด เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2543

อ้างอิงแก้ไข

  • ไมเคิล ลีเฟอร์. พจนานุกรมการเมืองสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548, หน้า 84-85, 334–335.