วงศ์ใบพาย

(เปลี่ยนทางจาก Violaceae)

Violaceae เป็นวงศ์ของพืชดอกประกอบด้วย 86 สปีชีส์ 25 สกุล[1] ชื่อของวงศ์นำมาจากสกุล Viola ของดอกหน้าแมวและไวโอเลต

วงศ์ใบพาย
Viola hedercea01.jpg
Viola banksii
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ e
อาณาจักร: พืช
เคลด: พืชดอก
เคลด: พืชใบเลี้ยงคู่แท้
เคลด: โรสิด
อันดับ: อันดับโนรา
วงศ์: วงศ์ใบพาย
Batsch

การจำแนกชั้นเก่าอย่างเช่นระบบครอนควิส์ใส่ Violaceae ในตระกูลที่ตั้งชื่อตามมันหรือ Violales แต่อย่างใรก็ตาม ในการจำแนกที่ผ่านมาไม่นานเช่น Angiosperm Phylogeny Group ได้ทำการจัดเข้าอันดับโนรา

อนุกรมวิธานแก้ไข

มีการรองรับวงศ์ย่อย Violoideae, Leonioideae, และ Fusispermoideae[ต้องการอ้างอิง]

วงศ์ย่อย Fusispermoideaeแก้ไข

วงศ์ย่อย Leonioideaeแก้ไข

วงศ์ย่อย Violoideaeแก้ไข

เผ่า Rinoreeaeแก้ไข

เผ่าย่อย Hymenantherinaeแก้ไข
เผ่าย่อย Isodendriinaeแก้ไข
เผ่าย่อย Paypayrolinaeแก้ไข
เผ่าย่อย Rinoreinaeแก้ไข

เผ่า Violeaeแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "The Plant List: Violaceae". Royal Botanic Gardens, Kew and Missouri Botanic Garden. สืบค้นเมื่อ 20 November 2016.