UTC-02:30 เป็นเวลาชดเชยจาก UTC ของ –02:30 เป็นเขตเวลาใช้ในเกาะนิวฟันด์แลนด์และพื้นที่ทางทิศตะวันออกสุดของแลบราดอร์ ประเทศแคนาดา

UTC-02: 30: สีฟ้า (ธันวาคม) สีส้ม (มิถุนายน) สีเหลือง (ตลอดปี), สีฟ้าอ่อน - พื้นที่ทะเล

เวลาออมแสง (ซีกโลกเหนือในช่วงฤดูร้อน)แก้ไข

อเมริกาเหนือแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข