เจ้าหญิงเงือกน้อย

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก The Little Mermaid)

เจ้าหญิงเงือกน้อย, Little Mermaid, The Little Mermaid ฯลฯ อาจหมายถึง