Test

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

Test อาจหมายถึง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ไข

  • การทดสอบซอฟต์แวร์ กระบวนการของการตรวจสอบว่าโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ทำงานตามที่คาดการณ์หรือไม่

บุคคลสำคัญแก้ไข