Test

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

Test อาจหมายถึง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก้ไข

  • การทดสอบซอฟต์แวร์ กระบวนการของการตรวจสอบว่าโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ทำงานตามที่คาดการณ์หรือไม่

บุคคลสำคัญ แก้ไข