ซากูระ (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก Sakura)

ซากูระ สามารถหมายถึง

นอกจากนี้ ซากูระ มักจะเป็นชื่อของผู้หญิงชาวญี่ปุ่น

ชื่อบุคคลที่มีอยู่จริง
ชื่อตัวละครในการ์ตูนญี่ปุ่น หรือวิดีโอเกม (นามสกุลนำหน้า)