นิวยอร์ก (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก New York)

นิวยอร์ก อาจหมายถึง