โมโตโรล่า 6800

(เปลี่ยนทางจาก Motorola 6800)

โมโตโรล่า 6800 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ผลิตโดยบริษัทโมโตโรล่า ออกวางจำหน่ายหลังอินเทล 8051ไม่นานนัก

โมโตโรล่า MC6800L

ในภายหลังได้มีไมโครคอนโทรลเลอร์ที่พัฒนาต่อจาก 6800 หลายตัว เช่น 68HC11 ของบริษัท Freescale เป็นต้น