แมนดาริน

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก Mandarin)

แมนดาริน เป็นคำทับศัพท์มาจาก Mandarin อาจหมายถึง