คำหลัก

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก Keyword)

คำหลัก เป็นศัพท์บัญญัติของ keyword ในภาษาอังกฤษ อาจหมายถึง