เอฟที

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก FT)

เอฟที อาจหมายถึง