คณะกรรมการจัดประเภทภาพยนตร์แห่งอังกฤษ

(เปลี่ยนทางจาก British Board of Film Classification)

คณะกรรมการจัดประเภทภาพยนตร์แห่งอังกฤษ (British Board of Film Classification หรือ BBFC) คือ หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบเนื้อหาสื่อภาพยนตร์ ดีวีดี รวมถึงวิดีโอเกมส์ที่จะเผยแพร่ในสหราชอาณาจักร เปลี่ยนชื่อมาจาก "คณะกรรมการตรวจตราภาพยนตร์แห่งอังกฤษ" (British Board of Film Censors)

สัญลักษณ์คณะกรรมการจัดประเภทภาพยนตร์แห่งอังกฤษ

ประเภทสื่อ แก้

สัญลักษณ์ ชื่อสัญลักษ์ คำอธิบาย
  Universal Children เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กอายุตั้งแต่ 7 ขวบ ลงไป
  Universal สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัย ไม่มีสิ่งใดไม่เหมาะสมกับเด็ก
  Parental Guidance สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัย แต่สำหรับเด็กอายุ 13 ปี ลงไปควรรับชมภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง
  12 Accompanied สำหรับเด็กอายุ 12 ปีลงไปต้องรับชมพร้อมกับผู้ใหญ่ตลอดเวลาที่รับชม
  12 สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปสามารถรับชมได้ ผู้ที่อายุต่ำกว่านี้ห้ามรับชม ซื้อ หรือ เช่า สื่อประเภทนี้
  15 สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปสามารถรับชมได้ ผู้ที่อายุต่ำกว่านี้ห้ามรับชม ซื้อ หรือ เช่า สื่อประเภทนี้
  18 สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปสามารถรับชมได้ ผู้ที่อายุต่ำกว่านี้ห้ามรับชม ซื้อ หรือ เช่า สื่อประเภทนี้
  Restricted 18 สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น และสื่อประเภทนี้ต้องฉายในโรงภาพยนตร์ที่จดทะเบียนอนุญาตไว้เท่านั้น และสามารถขายได้เฉพาะร้านที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และต้องขายให้เฉพาะผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  TBC (To Be Confirmed) สำหรับสื่อที่อยู่ระหว่างการพิจารณา