แบงก์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก Bank)

แบงก์, แบงค์, แบ็งก์, แบ็งค์, แบ๊งก์, แบ๊งค์ เป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ bank ซึ่งสามารถหมายถึง