อะแพชี (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก Apache)

อะแพชี (Apache) หรือในเมืองไทยนิยมเรียกว่า อาปาเช่ สามารถหมายถึง