ทรีจีพีและทรีจีทู

(เปลี่ยนทางจาก 3GP)

.3GP หรือ third generation platform คือไฟล์ฟอร์แมตชนิดหนึ่งที่ใช้บนมือถือ สำหรับเก็บไฟล์วิดีโอและเสียงโดยฟอร์แมตนี้จะเก็บไฟล์วิดีโอที่มีการเข้ารหัสข้อมูลแบบ MPEG 4 หรือ H.263 และไฟล์เสียงที่เข้ารหัสข้อมูลแบบ AMR-NB หรือ AAC-LC

3GP
นามสกุลไฟล์:.3gp .3g2
ชนิด MIME:video/3gpp audio/3gpp
รูปแบบ:media container

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข