2985 เชกสเปียร์

ดาวเคราะห์น้อย
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ดาวเคราะห์น้อย 2985 เชกสเปียร์ เป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดเล็กที่อยู่ในแถบหลัก ค้นพบโดย เอ็ดเวิร์ด โบเวลล์ ในปี ค.ศ. 1983 ตั้งชื่อตามนามสกุลของ วิลเลียม เชกสเปียร์ นักเขียนบทละครและกวีในยุคเรอเนซองส์ของประเทศอังกฤษ