22.2 หรือ ฮะมะซะกิ 22.2 (ตั้งชื่อตาม ฮะมะซะกิ คิมิโอะ วิศวกรวิจัยชั้นผู้ใหญ่ ของศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่น) เป็นระบบเสียงรอบทิศทางที่สร้างขึ้นเพื่อให้ใช้ร่วมกับโทรทัศน์ความละเอียดสูงยิ่งยวด ประกอบด้วยลำโพงทั้งหมด 24 ตัว (รวมซับวูฟเฟอร์ 2 ตัวด้วย) คิดค้นโดยศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยลำโพงทั้งหมดจะถูกติดตั้งใน 3 ระดับ

ตำแหน่งของลำโพง แก้

ลำโพงที่ตำแหน่งสูงกว่าหู แก้

ประกอบด้วยลำโพงทั้งหมด 9 ตัวได้แก่

ลำโพงที่อยู่ในระดับเดียวกับหู แก้

ประกอบด้วยลำโพงทั้งหมด 10 ตัวได้แก่

ลำโพงที่อยู่ในระดับต่ำกว่าหู แก้

ประกอบด้วยลำโพงทั้งหมด 5 ตัวได้แก่