ไอ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ไอ อาจหมายถึง

อาการไอ

ชื่อบุคคลแก้ไข

ชื่อตัวละครการ์ตูนแก้ไข

ในภาษาอื่นแก้ไข

  • ในภาษาอังกฤษ I มีความหมายถึงสรรพนามบุรุษที่ 1 ซึ่งหมายถึง ฉัน ข้าพเจ้า
  • 愛 (あい, ไอ หรือ อะอิ) ในภาษาญี่ปุ่น หมายถึง ความรัก

คำที่สะกดใกล้เคียงแก้ไข