ไอ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ไอ อาจหมายถึง

อาการไอ

ชื่อบุคคล

แก้

ชื่อตัวละครการ์ตูน

แก้

ในภาษาอื่น

แก้
  • ในภาษาอังกฤษ I มีความหมายถึงสรรพนามบุรุษที่ 1 ซึ่งหมายถึง ฉัน ข้าพเจ้า
  • 愛 (あい, ไอ หรือ อะอิ) ในภาษาญี่ปุ่น หมายถึง ความรัก

คำที่สะกดใกล้เคียง

แก้

เกี่ยวข้อง

แก้

AI (แก้ความกำกวม)