ไม

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ไม หรือ มาอิ หรือ มะอิ อาจหมายถึง

บุคคลแก้ไข

ตัวละครการ์ตูนแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข