ไดโครโตฟอส (Dicrotophos) ยาฆ่าแมลง ประเภท สารยับยั้ง ออร์กาโนฟอสเฟต เอ็มไซม์อะเซติลโคลีนเอสเทอเรส ออกฤทธิ์ โดย แมลง หรือ ไร กิน หรือ สัมผัส ไดโครโตฟอส

ไดโครโตฟอส
Dicrotophos Structural Formulae .V.1.svg
ชื่อตาม IUPAC [(E)-4-dimethylamino-4-oxobut-2-en-2-yl] dimethyl phosphate
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [3735-78-2][CAS]
PubChem 5371560
KEGG C18656
SMILES
คุณสมบัติ
สูตรเคมี C8H16NO5P
มวลต่อหนึ่งโมล 237.190
ความอันตราย
อันตรายหลัก Toxic
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

สารจะถูกดูดซึมเข้าไปในต้นพืชได้มากกว่า 50% และสามารถออกฤทธิ์อยู่ได้นาน 7-21 วัน[1]

อ้างอิงแก้ไข