ไซอิ๋ว (แก้ความกำกวม)

ไซอิ๋ว สามารถหมายถึง:

  • ไซอิ๋ว วรรณกรรมชิ้นเอกของจีน ประพันธ์โดย อู๋ เฉิงเอิน

ละครโทรทัศน์แก้ไข

ภาพยนตร์แก้ไข