ไซน์ เกรย์มอน ดิจิมอนร่างสุดยอดวิวัฒนาการมาจากอากุมอนที่ได้รับดิจิโซลชาร์จ โอเวอร์ไดรฟ์ มีอาวุธคือ จีโอเกรย์ซอร์ด ต่อมาวิวัฒนาการเป็นไซน์ เกรย์มอน เบิรสต์ โหมด ไซน์ เกรย์มอน ที่ได้รับพลังจากดิจิโซล เบิรส์ต ชาร์จ จากดิจิไวซ์เบิรสต์ ทำให้สีของร่างกายเปลี่ยนไป และอาวุธมาจากเปลวเพลิงของอุกกาบาต (บางก็ว่าพระอาทิตย์)