โอเมกา (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

โอเมกา (omega, Omega) อาจหมายถึง

อักษรแก้ไข

คณิตศาสตร์แก้ไข

วิทยาศาสตร์แก้ไข