โรแบร์ต การ์รีซอน (นักแสดง)

โรแบร์ต การ์รีซอน (18 กรกฎาคม ค.ศ. 1872 – 6 มกราคม ค.ศ. 1930) เป็นนักแสดงภาพยนตร์ชาวเยอรมัน

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกแก้ไข

 • The Ancient Law (1923)
 • Quarantäne (1923)
 • Michael (1924)
 • Father Voss (1925)
 • If You Have an Aunt (1925)
 • Slums of Berlin (1925)
 • Shadows of the Metropolis (1925)
 • Joyless Street (1925)
 • The Circus Princess (1925)
 • The Humble Man and the Chanteuse (1925)
 • Peter the Pirate (1925)
 • The Man Who Sold Himself (1925)
 • The Woman with That Certain Something (1925)
 • Women of Luxury (1925)
 • Countess Maritza (1925)
 • Tragedy (1925)
 • Love's Joys and Woes (1926)
 • The Fallen (1926)
 • The Young Man from the Ragtrade (1926)
 • The Third Squadron (1926)
 • The Three Mannequins (1926)
 • How Do I Marry the Boss? (1927)
 • Circle of Lovers (1927)
 • The Constant Nymph (1928)
 • Knights of the Night (1928)
 • Volga Volga (1928)
 • Der Herzensphotograph (1928)
 • The Lady from Argentina (1928)
 • Lady in the Spa (1929)
 • The Ship of Lost Souls (1929)
 • The Gypsy Chief (1929)
 • Perjury (1929)
 • The Hound of the Baskervilles (1929)
 • Grischa the Cook (1929)
 • Rivals for the World Record (1930)

บรรณานุกรมแก้ไข

 • Eisner, Lotte H. The Haunted Screen: Expressionism in the German Cinema and the Influence of Max Reinhardt. University of California Press, 2008.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข