โยฮัน คริสทีอัน โรเซนมึลเลอร์

โยฮัน คริสทีอัน โรเซนมึลเลอร์ (เยอรมัน: Johann Christian Rosenmüller; 25 พฤษภาคม ค.ศ. 1771 – 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1820) เป็นนักกายวิภาคศาสตร์ชาวเยอรมัน ที่เกิดใกล้กับฮิลบูร์กเฮาเซน รัฐทือริงเงิน เขาเป็นบุตรของนักเทววิทยาชื่อโยฮัน เจออร์ก โรเซนมึลเลอร์ (ค.ศ. 1736–1815)

โยฮัน คริสทีอัน โรเซนมึลเลอร์

เขาได้รับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยไลพ์ซิชและมหาวิทยาลัยแอร์ลังเงิน และในปี ค.ศ. 1794 ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุคคลที่ผ่าศพเพื่อทำการตรวจร่างกายหรือกายวิภาค ในสถาบันทางกายวิภาคที่เมืองไลพ์ซิช ส่วนในปี ค.ศ. 1797 เขาได้รับปริญญาเอก และตั้งแต่ปี ค.ศ. 1802 จนกระทั่งเสียชีวิต เขาได้เป็นศาสตราจารย์วิชากายวิภาคศาสตร์และศัลยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยไลพ์ซิช

และในฐานะนักถ้ำวิทยาตัวยง เขาได้ให้การตั้งชื่อทวินามของ Ursus spelaeus สำหรับหมีถ้ำที่สูญพันธุ์ จากการวิเคราะห์กระดูกซึ่งพบใกล้หมู่บ้านมักเกนดอร์ฟ ทั้งนี้ เขาเป็นนักเขียนบทความเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และศัลยศาสตร์หลายเรื่อง รวมถึงมีคำเรียกชื่อกายวิภาคที่ตั้งตามนามสกุลของเขาดังนี้ :

ผลงานที่ได้รับเลือก

แก้
  • "Quaedam de ossibus fossilibus animalis cujusdam, historiam ejus et cognitionem" ค.ศ. 1794
  • Beiträge zur Geschichte und nähern Kenntniß fossiler Knochen ค.ศ. 1795 – การมีส่วนช่วยในประวัติศาสตร์และความรู้เกี่ยวกับกระดูกฟอสซิล
  • Abbildungen und Beschreibungen merkwürdigen Hölen um Muggendorf ค.ศ. 1796 – ภาพประกอบและคำอธิบายเกี่ยวกับถ้ำมักเกนดอร์ฟ
  • "Organorum Lachrymalium Partiumque Externarum Oculi Humani Descriptio Anatomica" ค.ศ. 1797
  • "Quaedam de ovariis embryonum et foetuum humanorum" ค.ศ. 1802
  • "Compendium anatomicum, in usum praelectionum" ค.ศ. 1816
  • Handbuch der Anatomie des menschlichen Körpers zum Gebrauche bei vorlesungen (ร่วมกับ แอร์นชต์ ไฮน์ริช เวเบอร์) ค.ศ. 1840 – คู่มือกายวิภาคศาสตร์ของร่างกายมนุษย์ สำหรับการใช้ในการบรรยาย[1]

อ้างอิง

แก้
  1. Google Books (รายชื่อสิ่งพิมพ์)

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้