โฟม (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

โฟม อาจหมายถึง

  • โฟม ที่เป็นวัสดุ เป็นพอลิเมอร์พวกพลาสติก
  • โฟม (คอลลอยด์) คอลลอยด์ชนิดหนึ่ง
  • โฟมล้างหน้า