โปรลีกา (ประเทศอินโดนีเซีย)

วอลเลย์บอลโปรลีกา (อินโดนีเซีย: Voli Proliga) สโมสรวอลเลย์บอลระดับสุดสำหรับทั้งทีมชายและทีมหญิงในประเทศอินโดนีเซีย การแข่งขันได้รับการบริหารโดยสมาคมวอลเลย์บอลอินโดนีเซีย เริ่มแข่งขันในปี ค.ศ. 2002

โปรลีกา
การแข่งขันหรือฤดูกาลปัจจุบัน:
Current sports event โปรลีกา 2014
กีฬาวอลเลย์บอล
ก่อตั้ง2002
จำนวนทีมทีมชาย 7 ทีม; ทีมหญิง 7 ทีม
ประเทศธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย
ทีมชนะเลิศปัจจุบันปาเลมบัง บัง ซุมเซล บาเบล (ทีมชาย) จาการ์ตา ป๊อปซีโว ปอลวาน (ทีมหญิง)
หุ้นส่วนโทรทัศน์ทีวีวัน
เว็บไซต์voliproliga.com

สโมสรปัจจุบัน (2016)แก้ไข

รายชื่อผู้ชนะเลิศแก้ไข

ทีมชายแก้ไข

ฤดูกาล ชนะเลิศ รองชนะเลิศ อ้างอิง
2002 บันดุง เตกโตนา ซูราบายา ซามาตอร์ [1] [2]
2003 จาการ์ตา เบแอนด์อี 46 ซูราบายา ซามาตอร์ [3] [4]
2004 ซูราบายา ซามาตอร์ บันดุง เตกโตนา [5]
2005 จาการ์ตา เบแอนด์อี 46 จาการ์ตา โมนาส [6]
2006 จาการ์ตา เบแอนด์อี 46 ซูราบายา ซามาตอร์ [7]
2007 ซูราบายา ซามาตอร์ จาการ์ตา เบแอนด์อี 46 [8]
2008 จาการ์ตา ซานันตา จาการ์ตา เบแอนด์อี 46 [9]
2009 ซูราบายา ซามาตอร์ จาการ์ตา ซานันตา [10]
2010 จาการ์ตา เบแอนด์อี 46 ซูราบายา ซามาตอร์ [11]
2011 ปาเลมบัง บัง ซุมเซล บาเบล จาการ์ตา ซานันตา [12]
2012 จาการ์ตา เบแอนด์อี 46 เซมารัง บัง จาเตง [13]
2013 ปาเลมบัง บัง ซุมเซล บาเบล จาการ์ตา เบแอนด์อี 46 [14]
2014 ซูราบายา ซามาตอร์ จาการ์ตา เปร์ตามีนา [15]
2015 จาการ์ตาเอเละก์ตริก์เปแอลแอน ซูราบายา ซามาตอร์ [16]
2016 ซูราบายา ซามาตอร์ จาการ์ตาเบแอนด์อีตาปลุส [17]

จำนวนครั้งที่ชนะแก้ไข

ทีม ชนะเลิศ รองชนะเลิศ
ครั้ง
ปี
ครั้ง
ปี
จาการ์ตาเบแอนด์อีตาปลุส 5 2003, 2005, 2006, 2010, 2012 5 2007, 2008, 2012, 2013, 2016
ซูราบายา ซามาตอร์ 5 2004, 2007, 2009, 2014, 2016 5 2002, 2003, 2006, 2010, 2015
ปาเลมบัง บัง ซุมเซล บาเบล 2 2011, 2012, 2013 0
จาการ์ตา ซานันตา 1 2008 2 2009, 2011
บันดุงเตกโตนา 1 2002 1 2004
จาการ์ตาเอเละก์ตริก์เปแอลแอน 1 2015 0
จาการ์ตาโมนาส 0 1 2005

ทีมหญิงแก้ไข

ฤดูกาล ชนะเลิศ รองชนะเลิศ อ้างอิง
2002 จาการ์ตา โมนาส เกรซิกเปตรอกีเมีย [18]
2003 บันดุง อาร์ต เดโค เกรซิกเปตรอกีเมีย [19]
2004 จาการ์ตา อีเล็คทริค เปแอลแอนด์ เกรซิกเปตรอกีเมีย [20]
2005 จาการ์ตา เบแอนด์อี ไมยบัง จาการ์ตา อีเล็คทริค เปแอลแอนด์ [21]
2006 บันดุง อาร์ต เดโค กราสิก เปอร์โตรคีเมีย [22]
2007 ซูราบายา บัง จาติม กราสิก เปอร์โตรคีเมีย [23]
2008 ซูราบายา บัง จาติม จาการ์ตา อีเล็คทริค เปแอลแอนด์ [24]
2009 จาการ์ตา อีเล็คทริค เปแอลแอนด์ ซูราบายา บัง จาติม [25]
2010 จาการ์ตา เบแอนด์อี ไมยบัง จาการ์ตาเอเละก์ตริก์เปแอลแอน [26]
2011 จาการ์ตาเอเละก์ตริก์เปแอลแอน จาการ์ตาปอปซีโวปอลวัน [27]
2012 จาการ์ตาปอปซีโวปอลวัน จาการ์ตาเอเละก์ตริก์เปแอลแอนด์ [28]
2013 จาการ์ตาปอปซีโวเปเกแอน มานกวารีฟาเลเรียปาปัวบารัต [29]
2014 จาการ์ตาเปอร์ตามีนาเอเนร์กี มานกวารีฟาเลเรียปาปัวบารัต [30]
2015 จาการ์ตาเอเละก์ตริก์เปแอลแอนด์ จาการ์ตาปอปซีโวเปเกแอน [31]
2016 จาการ์ตาเอเละก์ตริก์เปแอลแอนด์ จาการ์ตาเปอร์ตามีนาเอเนร์กี [32]

จำนวนครั้งที่ชนะแก้ไข

ทีม ชนะเลิศ รองชนะเลิศ
ครั้ง
ปี
ครั้ง
ปี
จาการ์ตาเอเละก์ตริก์เปแอลแอนด์ 5 2004, 2009, 2011, 2015, 2016 4 2005, 2008, 2010, 2012
จาการ์ตาปอปซีโวเปเกแอน 2 2012, 2013 2 2011, 2015
ซูราบายาบังจาติม 2 2007, 2008 1 2009
จาการ์ตาเบแอนอีมัยบัง 2 2005, 2010 0
บันดุงอาร์ตเดโจ 2 2003, 2006 0
จาการ์ตาเปอร์ตามีนาเอเนร์กี 1 2014 1 2016
จาการ์ตาโมนาส 1 2002 0
เกรซิกเปตรอกีเมีย 0 5 2002, 2003, 2004, 2006, 2007
มานกวารีฟาเลเรียปาปัวบารัต 0 2 2013, 2014

อ้างอิงแก้ไข

 1. "West Java's Absence in Proliga" (ภาษาอินโดนีเซีย). RRI Bandung. 2010. สืบค้นเมื่อ 2010-06-12.[ลิงก์เสีย]
 2. "Samator Want to Defend Title" (ภาษาอินโดนีเซีย). Tempo. 2010. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-06-30. สืบค้นเมื่อ 2010-06-12.
 3. "Art Deco and Phinisi Are Champions" (ภาษาอินโดนีเซีย). Kompas. 2003. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-03-08. สืบค้นเมื่อ 2010-06-12.
 4. "Samator Want to Defend Title" (ภาษาอินโดนีเซีย). Tempo. 2010. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-06-30. สืบค้นเมื่อ 2010-06-12.
 5. "Samator Want to Defend Title" (ภาษาอินโดนีเซีย). Tempo. 2010. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-06-30. สืบค้นเมื่อ 2010-06-12.
 6. "Jakarta BNI Won Proliga" (ภาษาอินโดนีเซีย). Detik.com. 2005. สืบค้นเมื่อ 2010-06-12.
 7. "BNI and Art Deco are Champions" (ภาษาอินโดนีเซีย). Republika. 2006. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-07-13. สืบค้นเมื่อ 2010-06-12.
 8. "East Java Owned 2007 Proliga" (ภาษาอินโดนีเซีย). Antara. 2007. สืบค้นเมื่อ 2010-06-12.
 9. "Sananta Crowned Champions" (ภาษาอินโดนีเซีย). Inilah.com. 2008. สืบค้นเมื่อ 2010-06-12.
 10. "Samator Want to Defend Title" (ภาษาอินโดนีเซีย). Tempo. 2010. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-06-30. สืบค้นเมื่อ 2010-06-12.
 11. "Jakarta BNI 46 Took It All" (ภาษาอินโดนีเซีย). Volimania.org. 2010. สืบค้นเมื่อ 2010-06-12.
 12. "Palembang Won Proliga 2011" (ภาษาอินโดนีเซีย). Voliproliga.org. 2011. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-05-25. สืบค้นเมื่อ 2011-05-22.
 13. "Palembang Won Proliga 2012" (ภาษาอินโดนีเซีย). Voliproliga.org. 2011. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-05-25. สืบค้นเมื่อ 2011-05-22.
 14. "Palembang Won Proliga 2013" (ภาษาอินโดนีเซีย). Voliproliga.org. 2011. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-05-25. สืบค้นเมื่อ 2011-05-22.
 15. "Surabaya Samator Won Proliga 2014" (ภาษาอินโดนีเซีย). Voliproliga.org. 2014. {{cite web}}: |access-date= ต้องการ |url= (help); |url= ไม่มีหรือว่างเปล่า (help)
 16. "Jakarta Electric sandingkan gelar juara Proliga 2015" (ภาษาอินโดนีเซีย). antaranews. 2015. สืบค้นเมื่อ 2015-04-20.
 17. "Surabaya Samator Juara Proliga 2016 Putra" (ภาษาอินโดนีเซีย). CNN Indonesia. 2016. สืบค้นเมื่อ 2016-05-15.
 18. "More Participants in Proliga" (ภาษาอินโดนีเซีย). Balipost. 2003. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-07-19. สืบค้นเมื่อ 2010-06-12.
 19. "Art Deco and Phinisi Are Champions" (ภาษาอินโดนีเซีย). Kompas. 2003. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-03-08. สืบค้นเมื่อ 2010-06-12.
 20. "Jakarta BNI Won Proliga" (ภาษาอินโดนีเซีย). Detik.com. 2005. สืบค้นเมื่อ 2010-06-12.
 21. "Jakarta BNI Won Proliga" (ภาษาอินโดนีเซีย). Detik.com. 2005. สืบค้นเมื่อ 2010-06-12.
 22. "BNI and Art Deco are Champions" (ภาษาอินโดนีเซีย). Republika. 2006. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-07-13. สืบค้นเมื่อ 2010-06-12.
 23. "East Java Owned 2007 Proliga" (ภาษาอินโดนีเซีย). Antara. 2007. สืบค้นเมื่อ 2010-06-12.
 24. "Sananta and Bank Jatim are Champions" (ภาษาอินโดนีเซีย). Detik.com. 2008. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-05-03. สืบค้นเมื่อ 2010-06-12.
 25. "Electric PLN Won After a Controversial Decision" (ภาษาอินโดนีเซีย). Vivanews. 2009. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-04-01. สืบค้นเมื่อ 2010-06-12.
 26. "Jakarta BNI 46 Took It All" (ภาษาอินโดนีเซีย). Volimania.org. 2010. สืบค้นเมื่อ 2010-06-12.
 27. "Jakarta PLN Won Proliga 2011" (ภาษาอินโดนีเซีย). Voliproliga.org. 2011. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-05-29. สืบค้นเมื่อ 2011-05-22.
 28. "Yang Terbaik dari Proliga 2012" (ภาษาอินโดนีเซีย). okezone.com.
 29. "Juara Proliga" (ภาษาอินโดนีเซีย). volimania.org.
 30. "Juara Proliga" (ภาษาอินโดนีเซีย). volimania.org.
 31. "Juara Proliga" (ภาษาอินโดนีเซีย). volimania.org.
 32. "Juara Proliga" (ภาษาอินโดนีเซีย). volimania.org.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข