โน้ต

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

โน้ต (note) อาจหมายถึง

ดนตรี
เครื่องเขียน การเขียน และเอกสาร
บุคคล
ความหมายในภาษาอังกฤษ
  • ธนบัตร (banknote) ชาวไทยเรียกว่า bank ชาวตะวันตกเรียกว่า note ชาวอเมริกันเรียกว่า bill
โทรศัพท์มือถือ