โทรุ อาจหมายถึง

บุคคลที่มีชื่อเสียงแก้ไข

ตัวละครในบันเทิงคดีแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข