โทรทัศน์ประเทศญี่ปุ่นใน ค.ศ. 1959

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน ค.ศ. 1959 ในโทรทัศน์ประเทศญี่ปุ่น

ก่อตั้ง แก้

 
สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (ปัจจุบัน: ทีวีอะซะฮิ)
 
สถานีโทรทัศน์ฟุจิ
 
สถานีโทรทัศน์ซัปโปะโระ
 
สถานีโทรทัศน์โอะกินะวะ
 • 1 มกราคม - สถานีโทรทัศน์ของบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพนะงะซะกิ (NBC)
 • 10 มกราคม - เอ็นเอชเค (โทรทัศน์เพื่อการศึกษา)
 • 1 กุมภาพันธ์ - สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (ปัจจุบันคือ ทีวีอะซะฮิ)
 • 1 มีนาคม
 • 3 มีนาคม
 • 15 มีนาคม - สถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเค จังหวัดโทะกุชิมะ
 • 22 มีนาคม - สถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเค จังหวัดอะโอะโมะริ
 • 1 เมษายน
  • สถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเค จังหวัดฟุกุชิมะ
  • สถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเคเพื่อการศึกษา นครโอซะกะ
  • สถานีโทรทัศน์ซัปโปะโระ (STV)
  • สถานีโทรทัศน์ของบรรษัทการกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งโทะโกะกุ (TBC)
  • สถานีโทรทัศน์ของคิตะนิฮงบรอดแคสติง (KNB)
  • สถานีโทรทัศน์ของวิทยุชูโงะกุ (ปัจจุบันคือ ชูโงะกุบรอดแคสติงคอร์เปอร์เรชัน)
  • สถานีโทรทัศน์ของชิโกะกุบรอดแคสติง (JRT)
  • สถานีโทรทัศน์ของวิทยุโคชิ (ปัจจุบันคือ โคชิบรอดแคสติง) (RKC)
  • สถานีโทรทัศน์ของวิทยุคุมะโมะโตะ (ปัจจุบันคือ คุมะโมะโตะบรอดแคสติง) (RKK)
  • สถานีโทรทัศน์ของวิทยุมินะมินิฮอน (ปัจจุบันคือ มินะมินิฮอนบรอดแคสติง) (MBC)
 • 15 มิถุนายน - สถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเค จังหวัดยะมะงุชิ
 • 3 สิงหาคม - สถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเค จังหวัดฟุกุอิ
 • 24 สิงหาคม - สถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเค จังหวัดโออิตะ
 • 1 กันยายน - สถานีโทรทัศน์ของบริษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพอิวะเตะ (ปัจจุบันคือ ไอบีซีอิวะเตะบรอดแคสติง) (IBC)
 • 24 สิงหาคม - สถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเค นครโคฟุ (จังหวัดยะมะนะชิ)
 • 1 ตุลาคม
  • สถานีโทรทัศน์ของวิทยุอะโอะโมะริ (ปัจจุบันคือ อะโอะโมะริบรอดแคสติง) (RAB)
  • สถานีโทรทัศน์ของวิทยุยะมะงุชิ (ปัจจุบันคือ ยะมะงุชิบรอดแคสติง) (KRY)
  • สถานีโทรทัศน์ของวิทยุโออิตะ (ปัจจุบันคือ โออิตะบรอดแคสติงซิสเตม) (OBS)
 • 24 สิงหาคม - สถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเค มะสึเอะ (จังหวัดชิมะเนะ)
 • 1 พฤศจิกายน - สถานีโทรทัศน์โอะกินะวะ
 • 15 ธันวาคม - สถานีโทรทัศน์ของวิทยุซานอิง (ปัจจุบันคือ บรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งซานอิง) (BSS)
 • 19 ธันวาคม - สถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเค จังหวัดยะมะงะตะ
 • 20 ธันวาคม - สถานีโทรทัศน์ของวิทยุยะมะนะชิ (ปัจจุบันคือ ยะมะนะชิบรอดแคสติงซิสเตม) (YBS)
 • 24 ธันวาคม - สถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเค เมืองโอะบิฮิโระ
 • 25 ธันวาคม - สถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเค จังหวัดอะกิตะ
 • 28 ธันวาคม - สถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเค เมืองคุชิโระ

ดูเพิ่ม แก้