โต หง็อก เวิน

โต หง็อก เวิน (เวียดนาม: Tô Ngọc Vân) เกิดเมื่อ พ.ศ. 2449 เสียชีวิตเมื่อ พ.ศ. 2497 เป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม ผลงานของเขาหลายชิ้นจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์แห่งชาติเวียดนาม[1][2] ถนนสายหนึ่งในฮานอยตั้งตามชื่อของเขา

ภาพผู้หญิงกับดอกไม้ ผลงานของเวิน

เวินทำงานเป็นครูสอนศิลปะ และเป็นจิตรกรที่เป็นแรงบันดาลใจของจิตรกรรุ่นต่อมา[3] เวินเข้าร่วมกับขบวนการต่อต้านฝรั่งเศสในภาคเหนือของเวียดนาม และเขาเสียชีวิตหลังจากได้รับบาดเจ็บระหว่างการรบในยุทธการเดียนเบียนฟู[4]

อ้างอิงแก้ไข

มนธิรา ราโท. วรรณกรรมเวียดนามหลังปี ค.ศ. 1975. กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2553. หน้า 17

  1. Tác phả̂m mỹ thuật sưu tập của bảo tàng mỹ thuật Việt Nam Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam - 2002 "The sketches of the land reform, Vietnamese soldiers, the North-West region, the route of military campaigns, etc. made by Tô Ngọc Vân- the talented artist of the previous romantic trend marked a change in his work."
  2. Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam Trọng Thiềm Cao - 1999 "artist Tô Ngọc Vân became an artistic and cultural centre of the revolutionary base. ... Trần Văn Cẩn's woodcut “Let's join the army" (1949) and silk painting “You've made a mistake in reading, my child", Tô Ngoc Vân's series of paintings on the ..."
  3. Lý Trực Dũng (2010). Biếm họa Việt Nam. Hanoi: NXB Mỹ Thuật. p. 38.
  4. Mark Philip Bradley Vietnam at War - Page 63 2009 "He oversaw the establishment of the state's school for the arts in the northern resistance zone during the French war. ... the school and its artists produced paintings, posters, stamps, and other visual emblems for the Vietnamese state and its ..."