โครโมโซมเอกซ์

(เปลี่ยนทางจาก โครโมโซม X)

โครโมโซมเอกซ์ เป็นโครโมโซมเพศหนึ่งในสองตัวสำหรับสัตว์หลายชนิดซึ่งรวมถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วย เป็นส่วนหนึ่งของระบบกำหนดเพศ XY และระบบกำหนดเพศ X0 ชื่อโครโมโซมเอกซ์ ได้มาจากลักษณะเฉพาะที่นักวิจัยที่ค้นพบโครโมโซมในระยะแรกสังเกตพบ ต่อมาจึงมาการกำหนดชื่อโครโมโซม Y ที่พบต่อมาในภายหลัง เพื่อให้เป็นอักษรที่ต่อจาก X[2]

โครโมโซมเอกซ์
Features
Length (bp)156,040,895
Number of genes1,805
TypeAllosome
Centromere positionSubmetacentric [1]
Identifiers
RefSeqNC_000023
GenBankCM000685
Scheme of the X chromatid
นิวเคลียสของเซลล์ในน้ำคร่ำของตัวอ่อนเพศหญิง ภาพบน:แสดงให้เห็นการตรวจพบโครโมโซม X ทั้งสองแท่ง ด้วยวิธีตรวจแบบ FISH Shown is a single optical section made with a confocal microscope. Bottom: Same nucleus stained with DAPI and recorded with a CCD camera. The Barr body is indicated by the arrow, it identifies the inactive X (Xi).

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Table 2.3: Human chromosome groups". Human Molecular Genetics (2nd ed.). Garland Science. 1999. {{cite book}}: ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |chapterurl= ถูกละเว้น แนะนำ (|chapter-url=) (help)
  2. Angier, Natalie (2007-05-01). "For Motherly X Chromosome, Gender Is Only the Beginning". New York Times. สืบค้นเมื่อ 2007-05-01.