โครม

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

โครม (Chrome) อาจหมายถึง

วัตถุ

แก้

คอมพิวเตอร์

แก้

เกมและการ์ตูน

แก้