แหวนแห่งบาราเฮียร์

แหวนของบาราเฮียร์ เป็นแหวนวงหนึ่งในปกรณัมของ เจ. อาร์. อาร์. โทลคีน เรื่อง ซิลมาริลลิออน

ตามปกรณัมของโทลคีน แหวนวงนี้แต่เดิมเป็นแหวนเอลฟ์ เป็นแหวนของกษัตริย์ฟินร็อด เฟลากุนด์ แห่งราชวงศ์ฟินาร์ฟิน หัวแหวนเป็นรูปงูสองตัวกระหวัดหางเกี่ยวกัน ศีรษะเทินมรกตดวงใหญ่เอาไว้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์ฟินาร์ฟิน ฟินร็อดประทานแหวนนี้ให้แก่บาราเฮียร์ วีรชนชาวมนุษย์ เนื่องจากเขาได้ช่วยชีวิตของพระองค์เอาไว้ และทรงให้คำสัญญาว่า จะให้ความช่วยเหลือทุกประการแก่ทายาทของบาราเฮียร์ต่อไปด้วย

เบเรน บุตรแห่งบาราเฮียร์ ได้ใช้แหวนนี้ขอความช่วยเหลือจากกษัตริย์ฟินร็อด ในคราวที่เขาออกไปปฏิบัติภารกิจชิงซิลมาริลจากมงกุฎของมอร์กอธ

แหวนนี้ได้ตกทอดสืบต่อลงมาสู่ดิออร์ บุตรของเบเรน และ เอลวิง บุตรีของดิออร์ และ เอลรอส บุตรชายคนโตของเอลวิง ซึ่งต่อมาได้เป็นปฐมกษัตริย์แห่งนูเมนอร์ แหวนนี้จึงได้เป็นมรดกอยู่ในราชวงศ์แห่งเอลรอสจนตกมาถึงซิลมาริเอน พระธิดาองค์ใหญ่ของทาร์-เอเลนดิล นางมอบแหวนนี้ให้แก่วาลันดิล บุตรชายของนาง ผู้เป็นเจ้าครองนครอันดูนิเอ แหวนนี้จึงตกไปสู่สายวงศ์แห่งอันดูนิเอ มิได้อยู่ในราชวงศ์นูเมนอร์

เอเลนดิล ได้นำแหวนนี้ติดตัวมายังมิดเดิลเอิร์ธด้วยเมื่อครั้งหนีออกจากเหตุวินาศคราวเกาะนูเมนอร์จมสมุทร อิซิลดูร์โอรสองค์ใหญ่ได้รับมอบมรดกประจำตระกูลชิ้นนี้สืบต่อมา แหวนนี้จึงสืบทอดอยู่ในสายราชวงศ์แห่งอาร์นอร์ จนตกทอดมาถึงอารากอร์น ในที่สุด

อ้างอิง

แก้
  • เจ. อาร์. อาร์. โทลคีน, ซิลมาริลลิออน, ลอนดอน: ฮาร์เปอร์คอลลินส์.
  • คริสโตเฟอร์ โทลคีน, Unfinished Tales, ลอนดอน: ฮาร์เปอร์คอลลินส์.