แม่แบบ:วิกิพีเดียในภาษาอื่น

(เปลี่ยนทางจาก แม่แบบ:Wikipedialang)

นอกจากภาษาไทยแล้ว วิกิพีเดียยังมีรุ่นภาษาอื่นอีกทั้งหมด 324 ภาษา โดยวิกิพีเดียขนาดใหญ่แสดงรายการด้านล่างนี้