sr-1ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาเซอร์เบียได้ในระดับพื้นฐาน
Овај корисник поседује основно знање српског језика.