ms-1ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษามาเลย์ได้ในระดับพื้นฐาน
Pengguna ini boleh menyumbang dengan tahap asas dalam Bahasa Melayu.