jv-1ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาชวาได้ในระดับพื้นฐาน
Panganggé punika gadhah kawruh dhasar basa Jawi.