แม่แบบ:User Channel 7

ผู้ใช้คนนี้ ชอบดูรายการของ
ช่อง 7 เอชดี